Medlemskontigent og aktivitetsavgift:

  • Medlemskontingent går til administrativ drift av klubben.
  • Aktivitetsavgift er delt i forhold til årsklasser og aktivitetsnivå.

Medlemskontigent 2017

  • Alle aktive medlemmer kr 500,- (ingen endring)
  • Alle øvrige medlemmer (+ 0-4 åringer) kr 300,- (ingen endring)

Medlemskontingent skal innbetales som et beløp. Medlemskontingent gjelder pr. kalender år.

Medlemskontigent og aktivitetsavgift:

  • Medlemskontingent går til administrativ drift av klubben.
  • Aktivitetsavgift er delt i forhold til årsklasser og aktivitetsnivå.

Medlemskontigent 2017

  • Alle aktive medlemmer kr 500,- (ingen endring)
  • Alle øvrige medlemmer (+ 0-4 åringer) kr 300,- (ingen endring)

Medlemskontingent skal innbetales som et beløp. Medlemskontingent gjelder pr. kalender år.